Tünnimees

Rick soniga Simpson tegi tünni
Millele lauad hööveldas viiest tuhandest väitest
Vitsad peale lõi ta meediametallist
Need kiiskavad kehklevas läikes
Lekkimiskidlust sel tünnil valvavad hoolega märtrid
Nad mõrade täitmiseks ribadeks rebinud elud ja faktid
Rick soniga Simpson maailmas kuulutab valminud headust
Kui tarvis, neab võrdluseks täiega tavateadust.

Selle tünni puhul miski teeb eriti valvsaks!
On`s see sõna propüül või toote pigijas värvus!
On´s see tõendite põud või  värdkeele võimatu tõlge!
Vahet pole, märtrid väsivad ja Rick soniga Simpson
Teinud piisavalt plekki, näidand ilmale imelist tünni
Rahvas küpseks on saand, avatud, müümiseks sündind.

Turg asja paneb paika, hüüatas neist keegi
Kes täpsemalt, ei mäleta
Kuid kas tunnistame sealset reeglit!
Anname endile aru!
Et asjal olema peab sponsori pitser
Rick soniga Simpsongi teadis –
Tünnile graveeris, made in Pfizer!

Advertisements

Meedia

Ahh see tatt on vaid ajutine
Mis sest, et lömastab sipelga
Ma vajasin piitsa!
See kootud sai sõnade ängist
Sest tundest, mil nimeks on liiga hilja
Selle käepide meenutab nurgasängi
Sinna pikali heitma veel vara on minna
Sellist rooska oli tarvis, mil parajalt pikkust
Esmalt omale heiteks…
Et seejärel tantsima saata sinna
Kus maad võtnud saatan.
Pole see asjapuu, millel nõjatun…
Et käes nüüd ja vaatan
Kellel vihun ja kellest löön mööda
Seda ootabki saatan.
Et teeksin vahet ja valiku vilus
Istuks just nagu nurgasängil!

Sublimaalne lahkumine

Sõnadest headest koostada kõnet
Ehk teksti saab lõputult pikka
Võib öelda ka lühidalt konkreetses võtmes
Pandud sõnad kui õigesti ritta

Tekstile lisaks peab pöörama pilgu
Kunstniku käel veetud pilti
Pole lisatud täiendust juhuslikku
Teenib pintsliteos taotluses märki

Allkirja andnul kas ka siiras on soov
Kui märgata maali peal iluks
Eesplaanil roosakaid hiiri täis hoov
Hüüdmas emad varjude vilus

Riigipea samm mõõdab kiiruga maanteed
Lahkumas madalalt palgalt
Taamal tiksumas kulgur viiks tõotatud maale
Piletiks kohver täis investituure
Lippab mustvalge seaduski varmalt
Andes aimu …
Saabuvast anarhia tuulest

Pankurikaabuga tossavast irvest
Paljastub alasti tõde
Pritsitud rahvaile keemiapilved
Agenda nii julm ja nii sõge

Vereva päikese sümboli taga
Peidetud  ilmutusraamat
Peaks saabuma lord ühel taevasel laeval
Lunastustuld läitev taat

Omaltpoolt soovime head teed Teil minna
Pole valind meist keegi Teid seisma me eest
Rahvas Te tööl andnud madala hinna
Sest soovime endile eeskujuks meest

Ahjaa!
Enne kui asute mineku peale
Viisud ning kuub võtke kindlasti seljast
Mulkide rõivad ei kuulu ju Teile
Kandke pintsakut näitamaks õigete seisust
Tehke kummardus maani, kus teadmisi saite
Täitke kahtlaste käske ning teadke!
Me rahvana suured!
Seetõttu andestust saate
Lihtsalt kahju algoritmide orjast!

Jihade and Crusade

All now what happens, is surely our fault
Avoiding such topic we cannot – no more!
Although demanding prosperity – peace
West have to admit, blood thirsty thy deeds
Arguing with opposites, different needs

Order, blame Muslims! spreading ON AIR
While steering new android, emotion declares
Which click worth or isn’t to publicly share

Actually lurking on facebook just helps
Lather to pieces important contexts
Daily online versus alternatives
Useful miscommunication, not less

Westerns are blinded by medium affairs
Sending our youngsters supporting crusades
Bombing those countries with super high tech
Question! Who undersigned horrible pact?
Who is responsible janus-faced Act?

We see by the news on every day
Paying attentions do ours goes okay
Brothers how’s trampling through their holy land
Middlebrowd justice-need hold hand by hand
Corps of the children laying piles around
Rippled by shrapnels, bisected in chaos
Parents gone nuts – so Jihad has gathered
May someone explain us
Now what’s have left them?

Cities Kunduz, Bagdhad, Kandahar
Do I have to remember all what is done
Rulers had mortified truth as it could
Avoiding to understand news as it would

How is it possible, nobody sees
Part of the immigrants, those agressives
Outfits and haircuts from our advertise
Can someone declare connections between
Western modality and being muslim

As people, they also have personal give-ups
Those weakened mindsets, which easy to corrupt
Just offer a contract, signed with a promise
Real deal is to wear a last call devices
Like ours, deluded their national cultures
By technical progress and each day new fashions
Words separated from actual fields
Loudest are yelling the propagandists
Those overpaid outnumbered repeatedly seen
As actors of crisis in homeland tv
Nobody knows, where is their home
Where they were born or from where they come

Protected all actions are strongly from here
Advantage is given like nobody cares
Judges decisions opened the doors
To go search the rape object straight from the courts

To lay bigger picture is little illusive
Because we can’t see or hear how amusive
Where speeches from those up pointing a finger
Lying merely same to disengage the trigger

Where is the difference them and our leaders
Assumption primarily pointing as clearest
Medium is ONE, which trying convince
Must we go war and kill every each

In changed reality, deflected perceptions
Can easily feel we mountain-high tensions
ONE media control governs our planet
Same sick homologies, cycling in pattern
Yet trying so hard avowedly cover
Both – self-proclaimed twin-brothers
Blunder and fall in front of crowd-gather
Who won’t concede from their own stand and matter

If question arises, from where take a power
To live as we born, freely and even
How possible future may come without iprit
How can we stop war, give command to truce it

There is certain rule, based upon logic
Truth-table formula uses no magic
Who claims he is the ONE, pointing forefinger
Accuses ONE other, being lame or false giver
Both ONE’s use a similar indoctrinations
Similar mediums build weaponizations
By similar words and similar blasphemes
ONE equals the ONE under considerations
Upper as told, ONE hardly make efforts
Not to reveal its evil intentions
Nonliving body to achieve our essence

But…
As ken comes with stillness
Knowledge in calmness
Easy to shut down those fastgrowing creatures
Recognize enemy out of the people!
Stop the machine(-s) by pushing the button!

Kool, kas kogemata kohustatud kogunemiskoht?

Küsimusi hulga
Vastuseid nii vähe
On neid, kes ei oska…
Leidub neid, kes ei saa…
… vastata!

Tahan selgust leida küsimuses, mil määral vastutab kohustuslikkusel ja sanktsioonidel püsiv kool ja selle raames toimetajad õpilaste ees.
Konkreetsemalt, kas kool oma autoriteedi rollis vastutab mingilgi määral õpilase kui mõjutatava ees?
Jättes tähelepanu ja kriitika alt välja õpiained ning sootsiumi kui sellise, keskendun ideoloogilisele sfäärile.
Lipp; hümn; riik; jõulud; lihavõtted… need on meie juurte tänapäevased väljendused ning siinkohal arutuse alla ei kuulu, olgugi ideoloogiad iseeneses.
On siis veel midagi? Jah, on. On midagi, millest otse ei räägita – siiski pidevalt mainimist leiab. On miski, mis erinevalt pühade (-st) nimedest muutumatuna kehtib ja märgatavaks neile vaid saab, keelt piisavalt kes valdavad.

Inimeseks olemine, inimeseks pidamine.
Küsi kellelt tahad, kõik peavad endid inimesteks.
Kas kõiki peetakse inimesteks?
Kas kõiki saab pidada inimesteks?
Kas need on inimesed, kes teisi inimesteks ei pea?

Vastuseid ootamata, tõstan mälust isadepäeva Kohila Gümnaasiumis

Saal sai pilgeni rahvast tol päeval…
… isasid ja lapsi
Kell juba seitmepeale käimas
Küll korraldaja teab, pikad päevad pappsil

Leidub kas uhkemat tunnet
Kerkimas südame seet
Jälgides ettekannet
Lava peal laps mida teeb

Paistis, et kõigil on isad
Leidnud aega ja võimalust tulla
Polnud kedagi etlemas kurvalt
Või siis otsimas publiku hulgast
Pilguga puuduvad vanemat

Kõik oli tore ja ilus
Üks klišee heitis veidike varju
Peojuht kohe alguses mainis
Bisnes käimas on peol tasa targu
Arva, suutsid kas jääda ka paika
Pisiksed publiku seast
Kohe oli isa käest tarvis
Saada münti, minna nõutama saia

Sellest saginast suminat kerkis
Võiks öelda, et isegi palju
Püüda kui helisid tahtsin
Kuulda esitust eestpoolt või nalju

Siis ametlik osa tõi plaaniks
Et sealsamas antakse teada
Kes kõigist meist kokkutulnuist
Väärib rändtiitlit „aasta isa“

Vaevalt, et seepärast keegi
Spetsiaalselt end kohale vedas
Ikka tähtsamaks endiselt peeti
Tulla toetama head traditsiooni

Vallavanema paatoslik kõne
Jäi üsnagi kuivaks ning kaugeks
Tema oligi see, kelle sõnast
Tõusis kiitus meist paremale

Palus astuda valitul ette
Võtmaks vastu üks tänutäht
Andis teiste ees edevalt kätte
Kiituskirja, kui vooruse vaht

Siis käe pikka sirutas ette
Võttis kingid tänuga koos
Asus rääkima aeglases keeles
Kuis elus peab järgima hoolt

Usumees teksti see targu
Jättis andmata ristile suud
Rääkis kohusest ilmatu palju
Võrdles peret, kui kasvavat puud

Siinkohal tahan esile tõsta
Mida rõhutas tehtud mees
Mitmel korral sai lausetest kuulda
Pole lapsed veel inimesed

Kuidas õigesti kasvama peaks!
Mida eesmärgiks seada me teaks!
Kuidas eristub eeskuju massist!
Hinnata inimest kõrgemast klassist!

Mis kõnele järgnes, teeb hirmu
Võttis õõvastus hinges mul maad
Sest avanes pilt, mida eales
Unustada ei saa

Finaaliks kutsuti vanemad mängu
Võtta häälega kujundlik rüü
Haukuda koera kombel
Teha lojuste moodi amüüü

Samas mees, kes reaalset vahet
Tegi lapsel ning inimesel
Lahkus perega hiilival sammul
Ehkki eeskujust jutustas enne

Jättis karjane koplisse hoole
Pistis kiituse tasku ja kadus
Tahaks teada, kummale poole
Hoiab tegelt talaari varjus

Tahtsin niiväga järele hüüda
Kuhu põgened austatud mees!
Miks jätad Sa hooleta karja!
Mis eeskujust rääkisid eel!

Mõelda…
Mis oleks võind juhtuda saalis
Pannuks tarduma lahkuja teel
Oleks loomad mind elusalt nülginud?
Kuidas jultunud tegu ma teen!

Ehk hoopis võinud avada meeled
Neil vaestel, kes kardavad käsku
Öelnud otse, tugeval keelel
Sundind kõigi ees andma vastust

Tol korral leidis halastust pastor
Andsin armu, sest selline meel
Juhib isa kel kogu rahva vastu
Võime empaatiaks, tahmata tasku
Pista meeleheaks kogutud maksu

Nõndaks!
Räägime eeskujust tõsises võtmes
Veame piiri, kus päriselt tarvis
Oleks pidada suurelist kõnet
Kuid mis puhul peaks astuma ette
Ning kaitsma mistahes hetkel
Puhtaid ja väeteid – järeltulevat põlve